Gronings geneeskundeonderwijs legt basis voor medisch leiderschap: Ontwikkel leiderschap al in de bachelor

Joke Fleer, Carmen van Bruggen, Joost de Jeu, Jan Borleffs

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)38-39
Aantal pagina's2
TijdschriftMedisch Contact
StatusPublished - 9-feb-2017

Citeer dit