Grounding Social Sciences in Cognitive Sciences

Wander Jager*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Aantal pagina's3
TijdschriftJasss-The journal of artificial societies and social simulation
Volume16
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - jan-2013

Citeer dit