Growth, financial development, societal norms and legal institutions

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)
228 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)165-183
Aantal pagina's19
TijdschriftJournal of International Financial Markets, Institutions and Money
Volume14
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - apr-2004

Citeer dit