Growth of an initially sharp crack by grain boundary cavitation

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

69 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)99-139
Aantal pagina's41
TijdschriftJournal of the Mechanics and Physics of Solids
Volume47
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1999

Citeer dit