GROWTH OF THIOBACILLUS-A2 UNDER ALTERNATING GROWTH-CONDITIONS IN THE CHEMOSTAT

JC GOTTSCHAL, HJ NANNINGA, JG KUENEN

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  17 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)85-96
  Aantal pagina's12
  TijdschriftJournal of general microbiology
  Volume126
  Nummer van het tijdschriftSEP
  StatusPublished - 1981

  Citeer dit