Grutto Landschap Project - Jaarverslag 2020: De staat van ons landschap: biomonitoring van duurzame landbouw innovaties

Jos Hooijmeijer (Redacteur), Egbert van der Velde, Rienk Fokkema, Ruth Howison, Jeroen Onrust, Eldar Rakhimberdiev, Aafke Saarloos, Einar Groenhof, Theo Zeegers, Theunis Piersma

OnderzoeksoutputProfessional

374 Downloads (Pure)

Samenvatting

Dit onderzoek werd in 2020 gefinancierd door het Ministerie van LNV, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Wageningen University & Research, EU LIFE IP GrassBirdHabitats, EIS Kenniscentrum Insecten en Rijksuniversiteit Groningen. Het bouwt voort op de onderzoekinvesteringen in 2004-2019 door het Ministerie van LNV, het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Fryslân, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) vanwege de TOP-subsidie ‘Shorebirds in space’ en de Spinoza Premie 2014 aan T. Piersma, en door bijdragen van de Rijksuniversiteit Groningen, Vogelbescherming-Nederland en Wereld Natuur Fonds aan de leerstoel Trekvogelecologie aan de RuG, een anonieme donor, en het Gieskes-Strijbis Fonds. Mede mogelijk gemaakt door een subsidie in 2006 van het Prins Bernhard Cultuurfonds (via It Fryske Gea) en bijdragen van de Van der Hucht De Beukelaar Stichting. De pilot met Diopsis cameravallen voor insectenmonitoring is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het Wereld Natuur Fonds (FY20-22), dat eerder ook al bijdroeg aan de ontwikkeling van de software rond de Diopsis camera.
Originele taal-2Dutch
UitgeverijRijksuniversiteit Groningen
Aantal pagina's78
StatusPublished - apr.-2021

Citeer dit