Guest editorial: Changing villages; what about people?

Frans Thissen*, Maarten Loopmans, Dirk Strijker, Tialda Haartsen

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

Originele taal-2English
TijdschriftJournal of Rural Studies
DOI's
StatusAccepted/In press - 24-jun-2021

Citeer dit