Guest Editors' Introduction

Ruud H. Koning*, Jochen Mierau, Thomas Peeters

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademic

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)242-243
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational journal of sport finance
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - aug.-2017

Citeer dit