Guest editors' introduction

Ruud H. Koning, Jochen Mierau, Thomas Peeters

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

5 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)242-243
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational journal of sport finance
Volume12
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - aug.-2017

Citeer dit