Guest editors' introduction to the special issue on automated software evolution

Andrea Capiluppi*, Anthony Cleve, Naouel Moha

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2193-2194
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Systems and Software
Volume85
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusPublished - okt-2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit