Guest Editors' introduction to the special issue on replication studies in software engineering

Andrea Capiluppi*, Fabio Queda Bueno da Silva

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)137-138
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Systems and Software
Volume136
DOI's
StatusPublished - feb-2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit