Guidance for the regulatory status of allergen extracts in clinical trials

Zuzana Diamant, Maurits van Maaren, Roy Gerth van Wijk, Jacobus R B J Brouwers, Herman Pieterse

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1223-1225
  Aantal pagina's3
  TijdschriftEuropean Respiratory Journal
  Volume46
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 2015

  Citeer dit