Guidelines in CHARGE syndrome and the missing link: Cranial imaging

Christa M. de Geus, Rolien H. Free, Berit M. Verbist, Deborah A. Sival, Kim D. Blake, Linda C. Meiners, Conny M. A. van Ravenswaaij-Arts*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

30 Citaten (Scopus)
306 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Guidelines in CHARGE syndrome and the missing link: Cranial imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions

Medicine and Dentistry

Neuroscience

Keyphrases