GUILLAIN-BARRE SYNDROME IN ACUTE HBS AG-POSITIVE HEPATITIS

P NIERMEIJER, CH GIPS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)732-733
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Medical Journal
Volume4
Nummer van het tijdschrift5999
StatusPublished - 1975

Citeer dit