Gut microbial co-abundance networks show specificity in inflammatory bowel disease and obesity

Lianmin Chen, Valerie Collij, Martin Jaeger, Inge C. L. van den Munckhof, Arnau Vich Vila, Alexander Kurilshikov, Ranko Gacesa, Trishla Sinha, Marije Oosting, Leo A. B. Joosten, Joost H. W. Rutten, Niels P. Riksen, Ramnik J. Xavier, Folkert Kuipers, Cisca Wijmenga, Alexandra Zhernakova, Mihai G. Netea, Rinse K. Weersma, Jingyuan Fu*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
131 Downloads (Pure)

Zoekresultaten