Gut-microbiome composition in response to phenylketonuria depends on dietary phenylalanine in BTBR Pahenu2 mice

Els van der Goot, Stefanie N Vink, Danique van Vliet, Francjan J van Spronsen, Joana Falcao Salles, Eddy A van der Zee*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
88 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten