GWASinspector: Comprehensive quality control of genome-wide association study results

Alireza Ani (Ontwikkelaar), Peter Johannes van der Most (Ontwerper), Harold Snieder (Overig), Ahmad Vaez Barzani* (Overig), Ilja M. Nolte (Overig)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

Filter
Article

Zoekresultaten