Gynodioecy in Plantago lanceolata L: I. Polymorphism for plasmon type

J.M.M. van Damme*, W. van Delden

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  69 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)303-318
  Aantal pagina's16
  TijdschriftHeredity
  Volume49
  Nummer van het tijdschriftDEC
  DOI's
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit