H-1 AND C-13 CIDNP STUDY OF THE RADICAL REARRANGEMENT INVOLVED IN THE REACTION OF TERT-BUTYLSULFINYL CHLORIDE WITH N-HYDROXYSULFONAMIDES

IP BLEEKER, JBFN ENGBERTS

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1012-1014
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume46
Nummer van het tijdschrift5
StatusPublished - 1981

Citeer dit