H-1 NMR analysis of the lactose/beta-galactosidase-derived galacto-oligosaccharide components of Vivinal (R) GOS up to DP5

Sander S. van Leeuwen, Bas J. H. Kuipers, Lubbert Dijkhuizen*, Johannis P. Kamerling

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'H-1 NMR analysis of the lactose/beta-galactosidase-derived galacto-oligosaccharide components of Vivinal (R) GOS up to DP5'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Agricultural and Biological Sciences

Keyphrases