H-1-NMR ASSIGNMENTS AND CONNECTIVITIES OF CYTOSINES IN LAC OPERATOR DNA VIA DOUBLE QUANTUM COHERENCE

PJ HORE, RM SCHEEK, A VOLBEDA, R KAPTEIN, JH VANBOOM

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)328-334
  Aantal pagina's7
  TijdschriftJournal of Magnetic Resonance
  Volume50
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 1982

  Citeer dit