H. Edelman, International Publishing in the Netherlands, 1933-1945: German Exile, Scholarly Expansion, War-Time Clandestinity

Sandra Van Voorst*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  170 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)143-145
  Aantal pagina's3
  TijdschriftBMGN-The low countries historical review
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusPublished - 1-jan-2011

  Citeer dit