H I and mass distribution in the dwarf 'regular' galaxy UGC 2259

C CARIGNAN*, R SANCISI, TS VANALBADA

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)37-44
  TijdschriftThe Astronomical Journal
  Volume95
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-1988

  Citeer dit