H I content in Coma cluster substructure

J. Healy*, S. -L. Blyth, M. A. W. Verheijen, J. M. van der Hulst, T. H. Jarrett, G. I. G. Józsa

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Zoekresultaten