Haagse bluf bij ambities over programmabegroting

H.J. ter Bogt, G.J. van Helden, B. van der Kolk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4 - 9
TijdschriftTPC - Tijdschrift voor Public Governance, Audit & Control
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2012

Citeer dit