Habitual physical activity after total knee replacement Erratum 1: analysis in 830 patients and comparison with a sex-and age-matched normative population

Martin Stevens*, Inge van den Akker-Scheek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput

50 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)142-142
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Physiotherapy
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2012

Citeer dit