Haemodilution is a mechanism of anaemia in patients with heart failure: reply

B. Daan Westenbrink*, Lennaert Kleijn, Peter van der Meer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: LetterAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1074-1075
Aantal pagina's2
TijdschriftEuropean Journal of Heart Failure
Volume15
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusPublished - sep-2013

Citeer dit