Haemodynamic and/or tonometric monitoring in cardiac surgery

JL Bams*, ABJ Groeneveld

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)128-128
  Aantal pagina's1
  TijdschriftBritish Journal of Anaesthesia
  Volume84
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - jan-2000

  Citeer dit