(Half)communicerende ondernemingsvormen: Mogelijkheden tot grensoverschrijdende herstructurering van kapitaal- en personenvennootschappen

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)11-20
Aantal pagina's10
TijdschriftOndernemingsrecht
Volume2014
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2014

Citeer dit