Halffabrikaten van vroeg-neolithische dissels: enkele 'nieuwe' vondsten uit het Limburgse dekzandgebied, de losszone en het Maasdal

F.T.S. Brounen, J.H.M. Peeters

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)5 - 16
TijdschriftArcheologie
Volume13
StatusPublished - 2009

Citeer dit