Hallucinatoire ervaringen bij gezonde personen uit de normale populatie: factorstructuur van de Launay-Slade Hallucinatie schaal

Andre Aleman, Mark Nieuwenstein, K.B E Bocker, E. H. F. de Haan

OnderzoeksoutputPopular

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)241-246
Aantal pagina's6
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor de Psychologie
Volume54
StatusPublished - 1999
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit