H.A.M. Klemann, Nederland 1938-1948. Economie en samenleving in jaren van oorlog en bezetting

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

233 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)163 - 167
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 15-mrt.-2004

Citeer dit