Hand function in patients with distal radius factures after home-based kinaesthetic motor imagery training

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)656-658
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Hand Surgery-British and European Volume
Volume47
Nummer van het tijdschrift6
Vroegere onlinedatum1-feb.-2022
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2022

Citeer dit