HANDBOOK OF SURVEY-RESEARCH - QUANTITATIVE STUDIES IN SOCIAL-RELATIONS - ROSSI,PH, WRIGHT,JD, ANDERSON,AB

JA NEUIJEN*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)289-290
Aantal pagina's2
TijdschriftOrganization Studies
Volume8
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1987

Citeer dit