Handhaving

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

73 Downloads (Pure)

Samenvatting

Deze bijdrage is een hoofdstuk uit het nog te verschijnen Handboek Omgevingswet. Dit hoofdstuk gaat over hoofdstuk 18 van de Omgevingswet: ‘Handhaving’. De volgende onderwerpen worden besproken:

algemeen bestuursrecht en omgevingsrecht;

publiek- en privaatrechtelijke handhaving;

bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving;

bij handhaving betrokken actoren;

bestuursrechtelijke handhavingstaak;

toezicht;

bestuurlijke sancties;

rechtsbescherming;

Kwaliteitsbevordering en afstemming;

handhaving door particulieren.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)103-117
Aantal pagina's15
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Volume2022
Nummer van het tijdschrift3-4
DOI's
StatusPublished - 2022

Citeer dit