Hangjongeren in de gemeente Borger- Odoorn: een beleidsadvies

M. Keen

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

1104 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hangjongeren in de gemeente Borger-Odoorn: een beleidsadvies. Met veel jongeren gaat het goed, maar een aantal jongeren zorgt voor problemen. Vandalisme, criminaliteit en a-sociaal gedrag zijn allen vormen van overlast die jongeren kunnen veroorzaken. Steden, wijken en dorpen hebben hiermee te maken en zoeken oplossingen om dergelijke problemen te voorkomen. In de gemeente Borger-Odoorn heeft men ook naar oplossingen voor deze soorten problematiek gezocht. Dit onderzoek richt zich op de vraag hoe effectief de maatregelen zijn geweest die er in de gemeente Borger-Odoorn genomen zijn om problemen met jongeren tussen de 12 en 23 jaar te voorkomen. Aan de hand van literatuuronderzoek is onderzocht wat oorzaken kunnen zijn voor probleemgedrag bij jongeren. Vervolgens is er aan de hand van documentenonderzoek, interviews en observaties een beeld geschetst van de situatie zoals deze in de gemeente Borger-Odoorn is. Dit heeft geresulteerd in een inventarisatie van alle maatregelen die er genomen zijn om vandalisme, overlast, a-sociaal gedrag en racisme door jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar te voorkomen. Ook is er een beeld geschetst van de situatie zoals deze in werkelijkheid in de gemeente Borger-Odoorn is. Er is beschreven hoe de verloop in criminaliteitscijfers is en er is beschreven hoe verschillende partijen, zoals de politie, jongerenwerkers, beleidsmakers, jongeren zelf en ook ouders aankijken tegen het gedrag van jongeren in deze gemeente. Tot slot is een beeld geschetst van de effecten die de verschillende maatregelen hebben gehad op het gedrag van de jongeren. Naast het onderzoek in de gemeente Borger-Odoorn is er onderzocht welke maatregelen er in andere gemeenten genomen zijn om probleemgedrag bij jongeren te voorkomen. Het doel hiervan was om duidelijk voor ogen te krijgen hoe de maatregelen in de gemeente Borger-Odoorn zich verhouden tot de genomen maatregelen in andere, soortgelijke gemeenten.
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's65
StatusPublished - 2006

Citeer dit