Hangt men de WILG aan de wilgen? Bespreking van het rapport ‘Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied’

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)168-178
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor agrarisch recht
Volume75
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit