Hansenula polymorpha Pex19p is essential for the formation of functional peroxisomal membranes

M. Otzen, U. Perband, D.Y. Wang, R.J S Baerends, W.H. Kunau, M Veenhuis, I.J. van der Klei

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

38 Citaten (Scopus)
297 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19181 - 19190
Aantal pagina's10
TijdschriftThe Journal of Biological Chemistry
Volume279
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusPublished - 2004

Citeer dit