Hardheid in de Successiewet 1956

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)p. 15 - 21
TijdschriftFiscaal Tijdschrift Vermogen
Volumenr. 2
StatusPublished - 2008

Citeer dit