Schade in de virtuele wereld: de casus virtuele grooming

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

401 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageHarm in the virtual world: the case of virtual grooming
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)177-195
TijdschriftNetherlands Journal of Legal Philosophy
Volume46
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit