Hart en Lust

Onderzoeksoutput: Working paperAcademic

422 Downloads (Pure)

Samenvatting

Seksualiteit en intiem contact na een hartaandoening. Dit project is tot stand gekomen op initiatief van de Vereniging Voor- en Nazorg bij Hartziekten, regio Noord, i.s.m: De Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van de RuG. De polikliniek psychosomatische gynaeco- logie /seksuologie AZG. Prof.dr.H. van der Wiel Dr.W.C.M. Weymar-Schulz Mw.drs. G.Jonker-Pool. Bewerking: drs. R.Meyer, de Nederlandse Hartstichting.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's0
StatusPublished - 2000

Citeer dit