Hartsemblematiek in Swammerdams studie van de eendagsvlieg

Mirjam de Baar

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)312-334
Aantal pagina's23
TijdschriftDe zeventiende eeuw: cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief
Volume21
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 2005

Citeer dit