Samenvatting

Hart- en vaatziekten zijn onverminderd de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland, maar sinds 1980 is er sprake van een gestage daling. De toegenomen levensverwachting van patiënten met hart- en vaatziekten heeft te maken met een aantal belangrijke ontwikkelingen binnen de cardiologie, zoals de betere behandeling van het acute myocardinfarct door middel van pecutane coronaire interventies en het plaatsen van stents en steeds betere antitrombotische therapie. De behandeling van patiënten met chronisch hartalen is eveneens sterk verbeterd door betere geneesmiddelen, cardiale resynschonisatietherapie, en steunharten voor patiënten met eindstadium hartfalen. Daarnaast leiden betere chirurgische technieken voor de behandeling van patiënten met congenitale hartziekten tot een betere overleving van deze groep patiënten. Ten slotte is er de laatste jaren sprake van een sterke ontwikkeling van percutane hartklepinterventies. Deze ontwikkelingen leiden tezamen tot een steeds betere behandeling en daarmee een betere uitkomst voor patiënten met hart- en vaatziekten
Originele taal-2Dutch
TitelLeerboek Interne Geneeskunde
RedacteurenC.D.A. Stehouwer, R.P. Koopmans
UitgeverijBohn, Stafleu, Van Loghum
Hoofdstuk15
ISBN van elektronische versie978-90-368-1841-4
ISBN van geprinte versie978-90-368-1840-7
DOI's
StatusPublished - 2017

Citeer dit