Has Endovascular Aortic Repair Reached a State of Perfection or is There Still Work to be Done?

Cornelis G. Vos*, Jean Paul P.M. de Vries

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)106
Aantal pagina's1
TijdschriftEuropean Journal of Vascular and Endovascular Surgery
Volume61
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2021

Citeer dit