he association of airways responsiveness to respiratory symptom prevalence and to pulmonary function in a random population sample

B. Rijcken*, J.P. Schouten, S.T. Weiss, F.E. Speizer, R van der Lende

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)391-394
  Aantal pagina's4
  TijdschriftBulletin Europeen de Physiopathologie Respiratoire
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit