Head and neck cancer in elderly patients: are there clinical variables to help guide the choice of treatment?

Thomas Theodoor Adriaan Peters

Onderzoeksoutput

1781 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoofd-halskanker is de 6e meest voorkomende vorm van kanker. De behandeling kan bestaan uit een operatie, bestraling en chemotherapie, of een combinatie daarvan. Het aantal nieuwe gevallen van hoofd-halskanker blijft in de laatste jaren gelijk. Het percentage ouderen in de populatie stijgt echter en daarmee ook het aantal ouderen met hoofd-halskanker. Vaak worden oudere patiënten in de huidige praktijk anders behandeld dan jongere patiënten, hierbij wordt deze keus is gemaakt puur op leeftijd. De vraag is of dit terecht is, en daarom wordt in dit proefschrift gekeken of er verschillen tussen oudere en jongere patiënten zijn, met name als het gaat om complicaties na de behandeling. De resultaten zou kunnen helpen bij het maken van de beste keuze wat betreft behandeling. Uit de onderzoeken in dit proefschrift blijkt dat geen aantoonbaar verschil is in complicaties na de behandeling tussen oudere en jongere patiënten. Wel blijkt dat bij oudere patiënten complicaties moeilijker te voorspellen zijn op basis van factoren die voor de behandeling bekend zijn. Ook blijkt dat patiënten die naast de hoofd-halskanker nog met andere (chronische) ziektes belast zijn, vaker complicaties hebben die gerelateerd zijn aan deze ziektes. Complicaties gerelateerd aan operaties in het hoofd-halsgebied bleken daarentegen moeilijk te voorspellen. Concluderend kan gezegd worden dat keuze van behandeling bij hoofd-halskanker patiënten lastig blijft, maar dat hoge leeftijd alleen geen reden lijkt te zijn om andere beleid voeren. Dit geeft proefschrift een aantal handvatten om behandelkeuzes te onderbouwen en ingangen om verder onderzoek te doen.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Laan, Bernard, Supervisor
  • Halmos, Gyorgy, Co-supervisor
  • Roodenburg, Jan, Beoordelingscommissie
  • de Bree, R, Beoordelingscommissie, Externe Persoon
  • Slaets, Joris, Beoordelingscommissie
Datum van toekenning19-jan-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036767200
StatusPublished - 2014

Citeer dit