Head Computed Tomography Utilization for Concussion Patients: Role of the Aging Population

Myrthe E. de Koning*, Jacoba M. Spikman, Joukje van der Naalt

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)108
Aantal pagina's1
TijdschriftAcademic Emergency Medicine
Volume23
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2016

Citeer dit