Head-to-Head Comparison of EQ-5D-3L and EQ-5D-5L Health Values

Anna Selivanova*, Erik Buskens, Paul F M Krabbe

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
258 Downloads (Pure)

Zoekresultaten