Ouderenzorg; essentiële rol voor de ouderen- en ziekenhuispsychiatrie

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Vertaalde titel van de bijdrageHealth care for the elderly; essential role for the old-age psychiatry and the consultation-liaison psychiatry
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)695-7
Aantal pagina's3
TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
Volume54
Nummer van het tijdschrift8
StatusPublished - 2012

Citeer dit