Health economics of new and under-used vaccines in developing countries: state-of-the-art analyses for hepatitis B and rotavirus in Vietnam

Hong Anh Thi Tu

  Onderzoeksoutput: Thesis fully internal (DIV)

  817 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Vietnam heeft middels het Expanded Programme on Immunization (EPI) een succesvol vaccinatieprogramma opgezet. Momenteel zijn negen vaccins in het EPI opgenomen en in de toekomst zullen nieuw ontwikkelde vaccins worden toegevoegd. Vietnam heeft hier technische ondersteuning voor gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en financiële ondersteuning van de Global Alliance on Vaccines and Immunization (GAVI). Tot nu toe zijn er nauwelijks economische evaluaties of kosteneffectiviteitsanalyses uitgevoerd naar vaccinaties bij kinderen in Vietnam, ondanks het belang hiervan. Dit motiveerde ons om kosteneffectiviteitsanalyses uit te voeren voor vaccinaties tegen hepatitis B en het rotavirus. Hepatitis B vaccins worden mogelijk te weinig gebruikt, terwijl het rotavirus vaccin een nieuw vaccin is. Hepatitis B vaccininatie is een reeds bestaand programma binnen het EPI, rotavirus is een voorbeeld van een door de WHO nieuw aanbevolen vaccin om in het EPI op te nemen. Ons doel is om concreet bewijs te leveren aan de overheid en aan internationale organisaties die zich commiteren aan het steunen van immunisatie in ontwikkelingslanden. Uitgebreide analyses zijnuitgevoerd voor hepatitis B en rotavirus vaccinatie en deze zijn beschreven in respectievelijk deel I en deel II van dit proefschrift. In deel I wordt eerst een compleet beeld van de kosteneffectiviteit van het hepatitis B vaccin gegeven in de vorm van een systematisch review (hoofdstuk 2). Hepatitis B vaccinatie werd kosteneffectief bevonden en is een strategie gebleken om hepatitis B infecties te voorkomen in ontwikkelingslanden. Verdere economische evaluaties voor hepatitis B zijn beschreven in de volgende twee hoofdstukken, waarbij we ons richtten op Vietnam. In hoofdstuk 3 wordt een kosten van ziekten studie gepresenteerd om de ziektelast van chronische hepatitis B infectie te schatten voor de Vietnamese samenleving. We beschrijven een bruikbare methodologie voor de kostenraming van een ziekte in landen waar onderliggende data niet altijd direct beschikbaar zijn. De behandelkosten van chronische hepatitis B in Vietnam blijken een zeer hoge last te vormen voor de gemiddelde Vietnamees, maar ook voor Vietnam als land, waar de programma’s in de gezondheidszorg sterk concurreren om de beperkt aanwezige middelen. Uitgedaagd door de economische last die chronische hepatitis B infectie met zich meedraagt, hebben we vervolgens een kosteneffectiviteitsanalyse van de vaccinatie tegen hepatitis B in Vietnam uitgevoerd. We hebben een Markov-model ontwikkeld en geavanceerde modelleringstechnieken toegepast om de impact van de vaccinatie in te kunnen schatten. De resultaten tonen aan dat vaccinatie van kinderen tegen hepatitis B altijd rendabel is voor een hoog-endemisch land met hepatitis B infectie, zoals Vietnam. De budget-impact analyse liet zien dat hepatitis B vaccinatie ook een haalbare interventie is in Vietnam, om hoge behandelkosten van chronische hepatitis B te voorkomen, en de morbiditeit en mortaliteit van de ziekte te beperken.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Begeleider(s)/adviseur
  • Postma, Maarten, Supervisor
  • Woerdenbag, Herman, Supervisor
  Datum van toekenning27-jan.-2012
  Plaats van publicatieGroningen
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's9789036752677
  Elektronische ISBN's9789036752695
  StatusPublished - 2012

  Citeer dit